Domů > Zprávy > Obsah
100% rozpustnost hydrátu draslíku ve vodě (super-draselný F humát)
- Apr 26, 2016 -


Huminová kyselina sama o sobě není rozpustná ve vodě, humát draselný je draselná sůl huminové kyseliny, která činí humovou kyselinu rozpustnou. Při přidávání fulvové kyseliny do humátu draselného, ​​což činí draslík humát s vyšší aktivitou. Díky vynikající rozpustnosti ve vodě 100% je ideální pro použití při kapačové zavlažování, v listové a kapalné formě.