Domů > Zprávy > Obsah
Výhody foliárního organického hnojiva pro bavlněné plodiny
- Dec 25, 2018 -

Po světové válce ii jsou hlavními rysy světového vzorku bavlny:


Za prvé, po rychlém růstu produkce bavlny v padesátých letech 20. století se začal přesunout od šedesátých let k pomalému růstu typu lezení. Roční nárůst světové produkce a spotřeby bavlny je v podstatě v souladu s tempem růstu světové populace a zlepšením lidského životního standardu.


Za druhé, celková plocha výsadby bavlny se příliš nezměnila a růst světové produkce bavlny závisí hlavně na nárůstu výnosu na jednotku plochy. Vzhledem k vysoké hodnotě bavlny se země produkující bavlnu věnují větší pozornost zvyšování výnosu bavlny na jednotku plochy. Čína má nejvyšší výnos bavlny na jednotku plochy, následují Spojené státy, uzbekistán a další země.


Za třetí, od osmdesátých let se Čína stala největším výrobcem bavlny. Čína, Spojené státy, Indie, Pákistán a Uzbekistán vyrábějí více než milion tun bavlny.


Začtvrté, pokud jde o spotřebu surové bavlny, Čína se řadí na první místo na světě.imageBavlna je druh plodiny, který potřebuje spoustu hnojiv. V pozdějším růstovém stádiu bavlny kořenový systém postupně stárne a schopnost absorbovat živiny je oslabena. V tomto okamžiku jsou střední a horní bavlna stále v plnicí fázi a potřebují určitý přísun živin. Uprostřed moučné hnojivo je druh velmi důležitého hnojiva.


Typ použití bavlněného listového hnojiva:


1. Vstřikování dusíku zabraňuje předčasnému stárnutí


Když byla bavlna bez dusíku, listy byly světle zelené, dolní listy byly žluté a uschlé a počáteční fáze vločkování byl fenomén úpadku, který ovlivnil výnos a kvalitu bavlny. Stříkání dusíku na povrchu listu může udržovat zelený list, zlepšit fotosyntetickou účinnost rostliny a zabránit předčasnému stárnutí.


2. Postřik draslíku k prevenci onemocnění


image


Nedostatek draslíku v období kvetení a bollů je náchylný k červenému listu a stonce. Po začátku bavlny se bavlníkové listy stávají červenými nebo žlutými, zesílenými a křupavými, křehkými a nakonec spadlymi, což způsobuje předčasné stárnutí rostlin bavlny. Stříkání draslíku na povrchu listu může zmírnit nebo potlačit výskyt onemocnění.


3. Stříkání fosforu podporuje předčasnou splatnost


Fosfor může podpořit provoz organických živin v bavlně, podpořit plné osivo, zvýšit hmotnost bolestí a časnou vločkování. Špička bavlny je špičkou poptávky po fosforu.


4. Bronzová stříkačka napadá broskev


Bór může podporovat další živiny, aby vstoupily do rostliny bavlny, podporovaly růst a vývoj kořenového systému, kvetení a plodnost. Když je bavlna krátká s bórem, pozice ovoce je vysoká, boční větev je hodně, řapík vykazuje prstenec, atrofii listových listů, ovoce je hustá, rostlina je krátká, list pupenu je velký až 1 cm, nebo když žlutá změna spadne, způsobí, že pupen nebude mít důsledek květu méně boll.


5. Postříkejte zinek a vytvořte tak vysokou kvalitu


Postřikování zinkového hnojiva napomáhá syntéze chlorofylu, což může podpořit vstřebávání živin v bavlně, koordinovat provoz živin a zvýšit fotosyntetický efekt. Rozstřikování zinkových hnojiv na bázi kvetoucích a bobulových bavlníků může zvýšit vnější bocku, prodloužit životnost listů, zvýšit procento oblečení a zlepšit kvalitu.


image

www.agronaturetech.com

Email: info@agronaturetech.com