Domů > Zprávy > Obsah
Hluboké znalosti o organický hnůj
- Sep 19, 2018 -

Uhlík, potřebné pro rostliny je absorbovat oxid uhličitý z atmosféry, aby živiny prostřednictvím fotosyntézy a aby hlavní chemické složky těla (lignin, sacharidy, bílkoviny, atd.), spíše než poskytovat uhlíku prostřednictvím umělá hnojiva. Proto prvku uhlíku v organických látek nelze nahradit nebo doplnit uhlíku v atmosféře oxidu uhličitého (C). Huminové kyseliny obsahuje uhlík, ale ne "uhlíkové hnojivo."


V souladu s předpisy Číny hnojivo registrace administrativy huminové kyseliny je jedním z technických ukazatelů registrace hnojiv, zatímco "uhlíkové" není součástí technických ukazatelů hnojiva. Pochopení, že huminové kyseliny pochází z půdy, huminové kyseliny je "základní" materiál úrodnost půdy. Nicméně v užším slova smyslu, huminové kyseliny není živiny, ale funkční látka, která kombinuje živin, zvyšuje efektivitu, stabilizuje živiny, efektivně vytvoří "půdní hnojivo harmonie" a komplexně koordinuje rostlinných fyziologických činnosti.


Věda musí být respektováno. Uhlík (C) potřebné pro normální růst a vývoj rostlin pochází především z oxidu uhličitého v atmosféře, a malé množství uhlíku pochází z vodorozpustného obsahu organického uhlíku (včetně huminové kyseliny uhlíkové) poskytované půdy.